Call Center Beginlife

ComingSoon

          เซลลูไลท์มักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในผู้หญิงเรียงเป็นแนวตั้งและมีปริมาณไขมันสะสมมาก ส่วนของผู้ชายเรียงเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเล็กๆและมีปริมาณไขมันสะสมน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ค่อยพบเซลลูไลท์ในผู้ชาย

การเกิดเซลลูไลท์

          ผิวหนังของคนเราประกอบด้วยชั้นนอกสุดที่เรียกว่าหนังกำพร้าหรือชั้น epidermis ถัดรองมาเป็นหนังแท้หรือชั้น Dermis ใต้หนังแท้จะเป็นชั้นที่เรียกว่า Subcutaneous ซึ่งเป็นชั้นที่ไขมันอยู่ ชั้นนี้จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน connective tissue ความแข็งแรงและปริมาณขึ้นกับกรรมพันธ์ไขมันที่อยู่ชั้นบนสุดของชั้นไขมันนี้จะเป็นต้นกำเนิดของเซลลูไลท์ ปริมาณไขมันจะขึ้นกับระดับของฮอร์โมนไม่ขึ้นกับอาหารหรือการออกกำลังกาย  (บางแห่งเรียกไขมันแข็ง)

          ส่วนไขมันที่เหลือจะเป็นไขมันที่สะสมเพื่อให้พลังงาน ไขมันในชั้นนี้จะอยู่กันอย่างหลวมๆไม่ค่อยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากนัก ชนิดอาหาร การออกกำลังกายจะสามารถควบคุมปริมาณไขมันชนิดนี้ได้(บางแห่งเรียกไขมันอ่อน)

          กลไกการเกิดเซลลูไลท์เชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ไขมันบวม และการที่มีพังผืดเข้ามาหุ้มทำให้เกิดการรวมตัวของเซลล์ไขมันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งสามารถอธิบายการเกิดได้ดังนี้

          *      เซลล์ของไขมันบวมเนื่องจากมีการสะสมไขมันไว้ในเซลล์เป็นปริมาณมาก
          *      ผนังหลอดเลือดของเซลล์ไขมันจะรั่วทำให้มีน้ำซึมผ่านออกจากเซลล์ไขมันทำให้เกิดการคั่งของน้ำ
          *      การระบายของน้ำเหลืองไม่ดี
          *      เซลล์ของไขมันจะจับกันเป็นกลุ่มโดยมีcollagen ล้อมรอบซึ่งทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี
          *      เนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะดึงผิวหนังตำแหน่งที่ยึดกับผิวหนังทำให้ผิวหนังเป็นรอนๆ

การประเมินระยะของเซลลูไลท์

การประเมินระยะของเซลลูไลท์

          ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านไม่มีเชลลูไลท์ ท่านอาจจะสำรวจดูทั่วร่างกายแล้วไม่พบ แต่ท่านอาจจะมีเซลลูไลท์เกิดขึ้นโดยมากจะเห็นในท่ายืน หากเป็นน้อยๆท่านไม่สามารถเห็น วิธีการทดสอบมีดังนี้

         1. The pinch test คือการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบผิวหนังบริเวณที่สงสัย โดยมากบิบริเวณต้นขา สะโพก หน้าท้องหรือส่วนอื่นๆ หากมีเซลลูไลท์ผิวบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนผิวส้ม

         2. The Nurnberger - Muller scale เป็นการจัดระดับความรุนแรงของเซลลูไลท์ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

          - Stage 0 ระยะนี้เมื่อยืนหรือนอนจะไม่พบความผิดปกติของผิวหนัง แต่เมื่อใช้นิ้วมือบีบจะพบรอยบุ๋มของผิวหนัง แต่ไม่มีลักษณะเหมือนลูกฟูก

          - Stage 1 ผิวหนังจะปกติเมื่อยืนหรือนอนอาจจะมีผิวลักษณะเหมือนผิวส้ม แต่เมื่อใช้นิ้วมือบีบ คลำผิวหนังจะได้ไขมันเป็นเล็กๆ ผิวจะมีลักษณะเหมือลูกฟูก

          - Stage 2 ผิวหนังจะแสดงรอยบุ๋มขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลายืน แต่จะหายไปเมื่อเวลานอน จะเห็นก้อนใต้ผิวหนังเป็นก้อนเล็กๆและสามารถคลำได้ด้วยมือ

          - Stage 3 ผิวหนังจะมีรอยบุ๋มทั้งเวลายืนหรือนอนเป็นรอยขนาดใหญ่คล้ายลูกฟูกใต้ผิวหนังจะคลำได้ก้อนไขมันเป็นลูกๆ ลักษณะแข็ง บางครั้งอาจจะปวด

สาเหตุการเกิดเซลลูไลท์

สาเหตุการเกิดเซลลูไลท์

ทำไมจึงเกิดเซลลูไลท์ และใครที่มีโอกาสเกิด

          การเกิดเซลลูไลท์มักจะเกิดในผู้หญิงโดยจะเริ่มเกิดเมื่ออายุย่างเข้า 14 ปี เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้น เซลลูไลท์มักจะพบมากในคนที่รับประทานยาคุมกำเนิด หรือหลังคลอดเนื่องจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง สำหรับผู้ชายมักจะไม่เกิดเนื่องจากผิวหนังของผู้ชายจะหนาและไขมันผู้ชายจะอยู่ลึกกว่าผู้หญิง มักจะมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

          * อาหาร ได้แก่อาหารที่อุอดไปด้วย toxin เช่นไขมัน   ของทอด สุรา น้ำตาล หากรับประทานอาหารเหล่านี้มากเกินไปจะทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดออกหมดเกิดการสะสม
          * การสูบบุหรี่ นิโคตินในบุหรี่จะทำให้เส้นเลือดตีบ เลือดไปเลี้ยงเซลล์ไขมันไม่พอและเกิดพังพืด
          * การไหลเวียนของเลือดไม่ดี เนื่องจากการขาดการออกกำลังกาย
          * กรรมพันธุ์
          * ดื่มน้ำน้อย น้ำจะช่วยให้ร่างกายขับสารพิษออกจากร่างกายควรจะดื่มอย่างน้อยวันละ 7 แก้ว
          * การขาดการออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
          * การไหลเวียนของน้ำเหลืองไม่ดีเนื่องจากการขาดการออกกำลังกาย หรือดื่มน้ำน้อยเกินไป
          * การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของร่างกาย ระดับเอสโตเจนที่มากเกินไปจะทำให้ผนังกั้นไขมันไม่แข็งแรง ไขมันบางส่วนจะถูกเบียดไปชั้นใต้ผิวหนังทำให้เกิดเป็นก้อนใต้ผิวหนัง เรามักจะพบเซลลูไลท์ในคนหลังตั้งครรภ์ หรือคนที่รับประทานยาคุมกำเนิด
          * เซลล์ไขมันของผู้หญิงจะมีขนาดใหญ่กว่าของผู้ชาย เมื่อผนังกั้นไม่แข็งแรง ไขมันจะถูกดันไปชั้นผิวหนัง

การรักษาเซลลูไลท์

การรักษาเซลลูไลท์

          หากคุณมีผิวเปลือกส้มแล้วคุณต้องใช้ความพยายามควบคุมปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดผิวเปลือกส้มเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมการรับประทานอาหาร นิสัยการออกกำลังกาย การลดความเครียด การนวด หรือ spa treatment รวมทั้งวิธีการอื่นๆจะเป็นเพียงการเสริมเท่านั้น

          * อาหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด คุณควรจะเริ่มต้นรับประทานอาหารที่มีคุณภาพปราศจากสารพิษ รับประทานผลไม้ ผัก และธัญพืช อาหารที่รับประทานควรจะเป็นประเภทไขมันต่ำ มีใยอาหารสูง หลีกเลี่ยงน้ำตาล เกลือ ไขมันจากสัตว์ อาหารรสจัดงดการดื่มกาแฟ สุรา น้ำอัดลม งดการสูบบุหรี่
          * ให้ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และช่วยขับสารพิษ
          * การออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้น
          * การนวดกล้ามเนื้อจะมีส่วนในการป้องการเกิด cellulite การนวดจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง การนวดจะใช้เวลาไม่กี่นาที ควรจะเริ่มนวดบริเวณที่เกิด cellulite ได้ง่ายและนวดตามการไหลเวียนของโลหิต
          * การลดความเครียดนอกจากอารมณ์จะเสียแล้ว การทำงานของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และการกำจัดสารพิษจะเสียไป

Endermologie

          เป็นการรักษาที่พัฒนาในประเทศฝรั่งเศสตั้งปี คศ.1980สำหรับรักษาแผลเป็น แต่ผู้ป่วยสังเกตว่าบริเวณที่ได้รับการรักษาผอมลงจึงได้นำมารักษาเซลลูไลท์ และเพิ่มความตึงของผิว  เครื่องประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ roller 2 อันเพื่อรีดผิวหนัง ระหว่างลูกเลื่อนก็มีเครื่องดูดเพื่อสลายไขมันและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เครื่องมือนี้องค์การอาหารและยาของอเมริกาได้รับรองคุณภาพว่าสามารถลดเซลลูไลท์ได้

Electrotherpy

          เป็นเครื่องมือสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อสำหรับใช้ในการทำกายภาพ Electrical muscle stimulators (EMS) ส่วน Iontophoresis เป็นการปล่อยไฟกระแสตรงเข้าไปยังเนื้อเยื่อ สถานลดความอ้วนหลายแห่งใช้เครื่องมือนี้ในการลดน้ำหนัก หรือลดเซลลูไลท์ หรือลดเฉพาะที่ แต่องค์การอาหารและยาของอเมริกาไม่รับรองผลการรักษาด้วยเครื่องมือเหล่านี้

การนวด

          หากท่านเคยเข้าสถานลดน้ำหนักจะพบว่าการนวดเป็นวิธีหนึ่งของการลดน้ำหนัก การนวดจะเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและลดการยึดติดของพังผืด การนวดจะทำให้ผิวหนังนุ่มขึ้น การไหลเวียนของน้ำเหลืองดีขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานว่าจะได้ประโยชน์จากการนวด ปัญหาอยู่ที่ยังไม่มีวิธีการนวดที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งน้ำหนักที่กดลงก็ยังไม่มาตรฐาน

สมุนไพร

          ได้มีการนำสมุนไพรหลายชนิด เช่น น้ำมันปลา ใบแปะก๊วย สารสกัดจากเมล็ดองุ่น lecithin มาใช้ในการลดน้ำหนักโดยมีความเชื่อว่าสมุนไพรเหล่านี้จะเพิ่มการเผาผลาญไขมัน แต่สารเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับขององค์การอาหารและยาของอเมริกา

ชุดสำหรับลดไขมัน

          ได้มีการโฆษณาถึงประสิทธิภาพของชุดว่าหลังใส่จะช่วยเผาผลาญไขมันได้ แต่ขาดหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์

Liposuction

          การดูดไขมันเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในการดูดไขมันไขมันที่ถูกดูดจะอยู่ในชั้นsubcutaneous ซึ่งเป็นต้นกำเนิดจองเซลลูไลท์ แต่เนื่องจากอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเช่น เลือดออก ผิวเป็นตะปุ่มตะป่ำจึงเป็นเป็นที่นิยมในการรักษาเซลลูไลท์

ครีมต่างๆ

          ครีมแต่ละชนิดก็ได้อ้างสรรพคุณว่าสามารถลดเซลลูไลท์ได้

เครื่องดูด

          ในบางรายงานได้พัฒนาเครื่องดูดซึ่งมีหลักการเหมือนEndermologie แต่รูปร่างหน้าแปลกออกไปซึงผู้ผลิตก็กล่าวว่าได้ผลดี

ที่มา https://lifestyle.kingsolder.com/health/beauty.asp?id=425&no=1

บีกินไลฟ์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องสำอางพรีเมียม ไร้สารที่เป็นอัตรายต่อร่างกาย